Home

İlk kişisel resim sergisi 4,5 yaşındayken Bolu Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan Sibel Avcı Tuğal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Yabancı ortaklı bir haberleşme şirketinde proje mühendisi, ürün mühendisi ve proje koordinatörü olarak çalıştı.

Değişik tekniklerle devam ettiği sanat çalışmalarını 1995 yılından itibaren “Digital Art” alanında yoğunlaştırdı. 1998’de multimedya ağırlıklı bir şirkette grafik tasarımcı, planlama koordinatörü ve art direktör olarak görev aldı. 2003-2006 döneminde, üç yıl yurt dışında bulunduğu süre içinde serbest olarak grafik tasarım, web tasarımı ve grafik sanatlarla uğraştı. İstanbul Ekslibris Derneği üyesi olan Sibel; resim, baskıresim, fotograf ve ekslibris sergilerine katılmaktadır.

2007 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer aldı ve Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında bölüm adının Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak değişmesi ile birlikte görevini Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde sürdürmektedir. Sibel, 2007- 2009 yılları arasında, akademik görevlerinin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Halkla İlişkiler faaliyetlerini de yürüttü.2011 yılında, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans programını, Işık ve Hareket: Op Art konulu tezi ile bitirdi. “Oluşum Sürecinde Op Art” adlı kitabı Mayıs 2012′de yayınlandı. 2013 Bahar döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nde ilk kez açılan ve fakülte öğrencilerinin sanatla buluşmasını hedefleyen “Görsel Tasarımın Temelleri” seçmeli sanat dersini verdi.

Değişik tekniklerde devam ettiği sanat çalışmalarının yanı sıra, 1995 yılından beri ağırlıklı olarak “Digital Art” alanında araştırma yapmakta ve yapıtlar üretmektedir.

2011-2012 yılında katıldığı sergiler : Daha Çok Işık , Galeri Işık İstanbul, Mayıs 2011/Türk Ekslibris Sanatçıları Sergisi, SASAV Galerisi, Nisan 2011/ IV. Uluslararası Baskıresim Yarışması Sergisi, Tophane-I Amire, İstanbul, Ekim 2011/ Işık Üniversitesi GSF Karma Sergisi, SASAV Galerisi, Ekim 2011 / Sanat Eğitimcileri Sergisi, Galeri Işık İstanbul, Aralık 2011 / Büyük Buluşma Sergisi – Sakarya Üniversitesi – Aralık 2011 / Büyük Buluşma Sergisi – Kocaeli Üniversitesi – Kasım 2012/ FMV 127. yıl etkinlikleri FID Huni Tasarımı Sergisi – Mavi Işık Projesi, Aralık 2012 Nişantaşı Işık Okulları.

Kitap Yayını: Oluşum Sürecinde Op Art /Hayalperest Yayıncılık, Sanat Kuramları Dizisi, İstanbul, 2012

Kitap Bölüm Yazarlığı : Görüntü Üretimi ve Gündelik Hayat / Bölüm : 21.yy, Dijital Görüntü Çağı, s.108-120, Kırk Yayınevi, İstanbul, 2013